Rodinný dom Baláže

Výroba a montáž  [RD] Baláže

Výroba a montáž nerezových zábradlí rodinného domu Baláže

  • Fotodokumentácia so zameraním aby sme predošli zbytočným omylom


  • Montáž zábradlia v interiéry začína dobre

  • Namontované a funkčné zábradlie na schodoch

  • Hotové zábradlie francúzkych okien, nevyhnutné pre kloaudáciu