Prístrešok Malachov

Montáž

Montáž jednoduchého prístrešku v Malachove